Vi erbjuder

Vi erbjuder

kvalificerade konsultjänster

  Management


Har mångårig erfarenhet av ledarskap och byggt upp metoder och kompetens för att stimulera till ett stort engagemang. Varje individ i organisationen ska känna att de kan göra skillnad. Vi har byggt upp vår känsla/intuition för vad som är de rätta besluten genom mångårigt ledarskap och stort intresse för oss fantastiska människor.

  Affärsutveckling


Lång erfarenhet från affärsutveckling. Försäljning och vinnande samarbete kring mjukvara och konsulttjänster resulterande i stor lönsamhet.


  IT


Vi har stor erfarenhet av utveckla IT-företag för hög kundnöjdhet och lönsamhet.  IT är en möjliggörare inom de flesta verksamhetsområden.Generalistkompetens


Managementfrågor

Företagsinvesteringar

IT-management

Affärsutveckling

Utvecklings-/metodikfrågor

Projektledning

Utredningsarbete